Finansowanie realizacji sklepu ze środków Urzędu Pracy
Osoby bezrobotne mogą ubiegać się o bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy na otwarcie działalności gospodarczej. Dofinansowanie PUP realizowane jest ze środków Funduszu Pracy i stanowi obecnie najpopularniejszą i najlepiej ocenianą przez ZOPR formę aktywnego przeciwdziałania bezrobociu. Zalety tego rodzaju dotacji na rozpoczęcie działalności to:
  • Bezzwrotność dofinansowania - czyli otrzymanej dotacji z PUP nie trzeba zwracać.

  • Dotacja otrzymywana jest z góry - czyli dofinansowanie z Urzędu pracy otrzymuje się przed przystąpieniem do otwarcia firmy, a więc nie trzeba najpierw przeprowadzać wydatków z własnych źródeł, jak ma to miejsce w przypadku większości dotacji unijnych.

  • Procedura trwa krótko - dotacje z Urzędu Pracy dla bezrobotnych można pozyskać szybko, porównując np. z wieloetapowymi projektami realizowanymi w ramach PO KL 6.2, gdzie pełna procedura począwszy od dnia złożenia dokumentów (wniosek, biznes plan), aż do realnie otrzymanych pieniędzy zazwyczaj przekracza pół roku. W przypadku dofinansowania PUP na otwarcie firmy całkowita procedura zamyka się zazwyczaj w 1,5 miesiąca.

WSPÓŁPRACA