Finansowanie realizacji sklepu ze środków Unii Europejskiej


W ramach programu Kapitał Ludzki realizowanego z funduszy unijnych które otrzymuje Polska w okresie: 2007 - 2013 realizowana jest pomoc dla osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą w postaci bezzwrotnych dotacji w kwocie 40 000,00 zł. Tego rodzaju dofinansowanie nieco trudniej pozyskać niż dotacje PUP, a pełna procedura trwa średnio około 8 miesięcy, kwota dofinansowania jest jednak przeszło dwukrotnie wyższa niż w przypadku dotacji z Urzędu Pracy i w większości wypadków aby złożyć wniosek nie trzeba być osobą bezrobotną.

Adres programu: www.efs.gov.pl

WSPÓŁPRACA